Home

Graag nodigen we u uit om het symposium van het NEDERLANDS HART NETWERK (NHN) bij te wonen. Door de samenwerking met de gehele keten aan te gaan en sámen de waarde voor patiënten met een hartaandoening te creëren, heeft het NHN het afgelopen jaar grote stappen gemaakt. Om de bereikte resultaten toe te lichten organiseert het NHN ook dit jaar een symposium.

Om zowel de kwaliteit van zorg te verbeteren en de zorgkosten te reduceren is veel aandacht voor Value Based Healthcare (VBHC) als methodiek om complexe vraagstukken in de gezondheidszorg op te lossen. De aanpak van het NHN is volledig gebaseerd op VBHC, waarbij de uitkomsten van hartpatiënten gericht worden gemeten teneinde deze continu te optimaliseren. Binnen de cardiologie is het NHN koploper op dit gebied in Nederland. Vandaar dat het NHN ook genomineerd is voor de VBHC prize 2017.

Het symposium van het NHN wordt georganiseerd op WOENSDAG 20 SEPTEMBER 2017, van 18.00 tot 22.00 uur in het EVOLUON te EINDHOVEN. Gedurende het symposium kunt u het volgende verwachten:

 • Inspirerende presentaties hoe samenwerking binnen de gezondheidszorg bijdraagt aan de verdere verbetering van de kwaliteit van zorg;
 • Aandacht voor de laatste resultaten van het NHN;
 • Visie op samenwerking vanuit de 1ste lijn, medisch specialisten en verpleegkundigen uit de 2de en 3de lijn;
 • Nadrukkelijk aandacht voor de rol van data-management in de gezondheidszorg;
 • Hartfalen connect. Hierdoor is de regio Zuidoost Brabant de eerste regio in Nederland waarbij 3 ziektebeelden (atriumfibrilleren, acuut coronair syndroom en hartfalen) zijn gecertificeerd door de Nederlands Vereniging voor Cardiologie!

Onder ‘programma’ vindt u de volledige beschrijving van het symposium.

 Er zijn géén kosten verbonden aan het volgen van het symposium en er is accreditatie aangevraagd. Voor deelname is het noodzakelijk om u te registreren. Onder ‘registratie’ kunt u zich inschrijven voor het symposium.

 Doelgroep

 • Cardiologen
 • Huisartsen
 • Verpleegkundigen afdeling Cardiologie
 • Afdelingsmanagers Cardiologie
 • Zorggroepmanagers / sectormanagers Cardiologie
 • Nederlandse Vereniging voor Cardiologie
 • Lokale en nationale overheid
 • Medewerkers marketing en communicatie van ziekenhuizen
 • Raad van Bestuur van ziekenhuizen
 • Directie van zorggroepen
 • MSB Bestuur van ziekenhuizen
 • Zorgverzekeraars in Nederland
 • Patiëntorganisaties