Home

Het Nederlands Hart Netwerk presenteert het symposium:

TRANSMURALE ZORG VOOR HARTPATIËNTEN IN ZUIDOOST BRABANT

De cardiologen en zorggroepen in Zuidoost Brabant nodigen u van harte uit voor een inspirerend en educatief symposium gericht op de transmurale zorg voor hartpatiënten.

DATUM: WOENSDAG 19 SEPTEMBER 2018
TIJDSTIP: 18.00 tot 22.00 uur
LOCATIE: HIGH TECH CAMPUS te EINDHOVEN

HET NEDERLANDS HART NETWERK
Het Nederlands Hart Netwerk is een samenwerkingsverband van de cardiologen (Catharina Ziekenhuis, Elkerliek Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum en St. Anna Ziekenhuis) en de huisartsen zorggroepen (DOH, SGE, PoZoB en ELAN) met als doel de zorg voor patiënten met een hartaandoening te optimaliseren.

PROGRAMMA
Tijdens plenaire en facultatieve (parallel)sessies bieden wij kennis en inzichten ten aanzien van de behandeling van hartaandoeningen en nemen we u mee in nieuwe transmurale ontwikkelingen middels:

  • SCHOLING en CASUSBESPREKING voor atriumfibrilleren en hartfalen voor eerstelijns en tweedelijns professionals
  • Presentaties over innovatieve SAMENWERKING in de gehele zorgketen: ontwikkeling en uitvoering van transmurale afspraken

Onder ‘programma’ vindt u de volledige beschrijving van het symposium (inclusief de sprekers).

DOELGROEP
Huisartsen, cardiologen, praktijkondersteuners, nurse practitioners, verpleegkundigen, zorgmanagers, bestuurders in de zorg, zorgverzekeraars, patiëntorganisaties, ketenpartners en alle overige geïnteresseerden.

KOSTEN EN INSCHRIJVING
Deelname is gratis en accreditatie is aangevraagd. U dient zich wel van tevoren hier in te schrijven.